Produkter

Gjennom 75 år har Glomrsød Mek. Verksted fremstilt verkstedprodukter av ulik størrelse og kompleksitet. Foruten egenproduksjon av over 4000 dampkjeler under produktnavnet Bassøe, har Glomsrød Mek. Verksted fremstilt en mengde kartongluftemaskiner (Nor-Graphic Ltd) og matavfallstørker for cruiseskip (Scanship Environmental AS) samt en mengde enkelt-produkter som omfatter tanker, beholdere, maskinfundament, plattformer/trapper, luker, pipeseksjoner, filtre, ja nær sagt alle typer konstruksjoner bygget av stål/rustfritt/aluminium.

Utvalg av spesielle referanser senere år:

Norske Skog Saugbrugs TMP2 utvidelse C&D

 • 2 stk hydrauliske luker. Prosjektering og produksjon.
 • Gangbaner, stativer og platformer

Saugbrugs PM-6 utbyggingen

 • 4 stk hydrauliske luker.
 • Stativ for roterende lagring av valser.
 • Blåsetransportlinje for Rader Int. AB

Norske Skog Saugbrugs og Tofte

 • Lyddempingstiltak på dampanlegg og ventilasjon.

Unipro Automasjon AS

 • Førerhytte av panserstål for selv-gående minerydder.

Nexans Norway AS

 • Skifte av svingkranslager på 450 tonns snoskive.
 • Montert platformer i forbindelse med påbygg av kabeltårn
 • Fremstilt og montert trapper, platformer og gangbaner til MI-kjele
 • Fremstilt flere  dobbelroterende avviklerbukker

GMV har i dag tidsmessig utrustning og lokaler, og en stabil og erfaren arbeidsstokk. Ledelsen har bred erfaring fra prosjektstyring og utvikling, og bedriften kan også utføre engineering/konstruksjon med DAK. Vi arbeider her med Autodesk Inventor.

Vår kvalitetspolitikk er

Glomsrød Mekanisk Verksted AS skal fremstille og selge produkter og tjenester som tilfredsstiller de forventninger kunder og myndigheter har til design, funksjon, ytelse og holdbarhet .

Vedlikeholdstjenester

GMV har i en årrekke utført reparasjon- og vedlikeholds-arbeider på kundenes egne anlegg. Våre kunder har i stor grad vært treforedlings- og prosess-industri. Gjennom dette har vi skaffet oss betydelig kompetanse på arbeide med tyngre utrustning.

vedlikeholds1Ved å arbeide i forskjellige miljø har våre medarbeidere opparbeidet verdifull HMS-erfaring, og vi legger stor vekt på å videreføre våre erfaringer og imøtekomme lokale forhold ved arbeide på nye steder.