Glomsrød Mek. Verksted AS har siden 1990 arbeidet med overflatebehandling som en del av bedriftens produktspekter. Vi har en lakkeringsbås med målene: L: 13 m, B: 6 m og H: 5 m. Dette gjør oss i stand til å lakkere relativt store enheter. Vi har også et nytt blåseanlegg med målene L: 9 m, B: 6 m og H: 3,2 m, og kan levere overflatebehandling etter NORSOK 501 system 1 og 7B.

HEMPEL HQjotuncarboline

 

 

Som leverandør av komplette utrustninger til industrien er vi godt kjent med de forskjellige krav som kan settes til overflatebehandling av stål. Det finnes en rekke forskjellige system med basis i ulike standarder, men felles for dem alle er at resultatet avhenger av bedriftens evne til å gjennomføre de ulike prosesser i henhold til beskrivelsen. Vi legger derfor stor vekt på at våre operatører kjenner kravene og er i stand til å etterleve disse.

spraylakkGjennom vår lange erfaring med dette er vi imidlertid trygge på våre muligheter og mener vi kan gi våre kunder kostnadseffektive og teknisk optimale løsninger.

Komposittbelegging

Korrosjon, kavitasjon, mekanisk slitasje og kjemisk tæring er kjente problemer som skaper vedlikeholdskostnader i industrien. Bruk av komposittmaterialer er en måte å redusere disse kostnadene på. Glomsrød Mek. Verksted AS har siden 1990 arbeidet med komposittmaterialer for reparasjon av slitasjeutsatte maskinelementer.

Typiske komponenter hvor bruk av kompositt- materialer kan være vellykket er:

 • arctransportskruer
 • stup
 • trau
 • transportører
 • skraper
 • pumper
 • ventiler
 • spjeld
 • sykloner
 • rørbend
 • vifter
 • viftehjul
 • varmevekslere
 • valser
 • sjabere

 
komposittChesterton Inc. Ltd. er et stort amerikansk konsern med aktiviteter innen en rekke områder, og er mest kjent for sine pakninger og mekaniske tetninger. Selskapet har også en betydelig kjemisk produksjon og har i en årrekke vært verdens ledende produsent av komposittmaterialer under produktnavnet ARC. Ved 25 års samarbeide med Chesterton har vi full tilgang til all den erfaring som er gjort av andre service-partnere ved tilsvarende oppdrag, og bare i Skandinavia er det gjort betydelige oppdrag for industrien med svært gode resultater. Muligheten for å gjøre dårlige løsninger er imidlertid store, så kunnskap om produktene og bruksområdene er avgjørende for å oppnå gode resultater. 

Gjennom vår lange erfaring med dette er vi imidlertid trygge på våre muligheter og mener vi kan gi våre kunder kostnadseffektive og teknisk optimale løsninger. Kontakt oss slik at vi sammen kan vi definere hvilke problemstillinger som må løses og vi utarbeider gjerne pristilbud.