Overflatebehandling

Glomsrød Mek. Verksted AS har siden 1990 arbeidet med overflatebehandling som en del av bedriftens produktspekter. Vi har en lakkeringsbås med målene: L: 13 m, B: 6 m og H: 5 m. Dette gjør oss i stand til å lakkere relativt store enheter. Vi har også et nytt blåseanlegg med målene L: 9 m, B: 6 m og H: 3,2 m, og kan levere overflatebehandling etter NORSOK 501 system 1 og 7B.

HEMPEL HQ

Som leverandør av komplette utrustninger til industrien er vi godt kjent med de forskjellige krav som kan settes til overflatebehandling av stål. Det finnes en rekke forskjellige system med basis i ulike standarder, men felles for dem alle er at resultatet avhenger av bedriftens evne til å gjennomføre de ulike prosesser i henhold til beskrivelsen. Vi legger derfor stor vekt på at våre operatører kjenner kravene og er i stand til å etterleve disse.

spraylakkGjennom vår lange erfaring med dette er vi imidlertid trygge på våre muligheter og mener vi kan gi våre kunder kostnadseffektive og teknisk optimale løsninger.