Firma

glomimg1Glomsrød Mek. Verksted AS ble startet i 1949 under navnet Halden Jernindustri, men allerede i 1956 ble virksomheten innlemmet i Brødr. Glomsrød AS. Helt fra starten var produksjon av dampkjeler i alle mulige varianter en viktig del av produksjonen.

Produktnavnet Bassøe kom med oppfinneren Erik Bassøe som gjennom mange år hadde et fruktbart samarbeide med verkstedet. Parallelt med kjeleproduksjonen har verkstedet betydelige oppdrag for næringslivet i Østfold. Her har bedriften oppnådd et godt renommé’ som kvalitetsbevisst og pålitelig samarbeidspartner.

I 1991 ble verkstedet registrert som eget AS, og er idag igjen en selvstendig enhet uten tilknytning til andre virksomheter.
I 2021 har ny eier overtatt driften av Glomsrød Mek. Verksted AS, mens salg og ettermarked av Bassøe dampkjeler er skilt ut til Glomsrød maskin AS.

Bedriften har idag følgende produktområder

Mekaniske oppdrag

 • Fremstilling og montering av alle typer stålkonstruksjoner.
 • Fremstilling og montering av maskiner.
 • Reparasjoner og vedlikeholdsarbeider på tyngre maskiner i industrien.
 • Verkstedtjenester som skjæring, klipping, valsing, knekking og sveising.
 • Maskineringsarbeide som dreiing, fresing, CNC-maskinering, boring, gjenging og plansliping.
 • Bedriften har erfaring i bearbeiding av sort stål, rustfritt stål og aluminium.
 • Laseroppretting

Overflatebehandling

 • Industrilakkering.
 • Sandblåsing.
 • Komposittbelegging.

Dampkjeler

 • Fremstilling og salg av dampkjeler under produktnavnet “BASSØE”.
 • Reparasjon av kjeleanlegg.

For mer info om våre produktområder, klikk deg inn på produkter øverst i menyen.

Bedriften har i dag 30 ansatte innen fagområdene sveising, platearbeide, verktøymaker, industrimekanikk, overflatebehandling, lager, maskiningeniører samt administrasjon. Av disse er det for tiden 2 stk lærlinger innen mekaniske fag.

Bedriften har et godt renommé, og av referanser kan nevnes Norske Skogindustrier ASA Saugbrugsforeningen, Nexans Norway AS (tidl. Alcatel Kabel), Borregaard Industries Ltd., Bandak Halden (tidl. Norsk Verktøyindustri A/S).

Bedriften utfører alle typer mekanisk arbeid fra fremstilling av sveisede konstruksjoner og maskiner til enklere mindre tjenester. De ansatte har også bred erfaring i reparasjons og vedlikeholdsarbeider.

Gjennom vår ingeniørkompetanse er det også skapt bred erfaring i gjennomføring av større prosjekter med både engineering, fremstilling og montering. Av Bassøe-produktene er det i dag kjeler for tining av stikkrenner, grøfter og sluk som er mest omsatt. Bassøe DG5 leveres til alle aktører innen vegvedlikehold, kraftproduksjon, skogeiere, hytteområder med flere. Videre produseres lavtrykks dampkjeler for forskjellige prosessformål.

De ansatte og bedriften arbeider aktivt med HMS og det legges stor vekt på sikkerhet ved arbeide på fremmede bedrifter. Bedriften har ikke implementert sertifisert kvalitetssikring i det daglige arbeide, men har god erfaring i å arbeide etter spesifiserte krav. Vi tilrettelegger gjerne et spesifikt kvalitetsopplegg etter de normer og krav som kunden måtte sette.

Virksomheten holder til i egne lokaler på industriområdet Grønland tett opp til Halden sentrum. Her har den hatt sitt tilhold siden starten for over 60 år siden. Ta gjerne kontakt med oss for en nærmere gjennomgang av våre tjenester.