Andre tjenester

Laseroppretting

Vi kan nå tilby alle typer opprettingsarbeider ved hjelp av laserteknikk. Med det nyeste og mest moderne utstyr som finnes på markedet kan vi nå utføre kontroll og oppretting innen ønskede toleranser, samt utarbeide dokumentasjon av målestatus både før og etter oppretting.

Aktuelle problemstillinger kan være
 • lasertek1Akselkoplinger
 • Kardangkoplinger
 • Flerlagrede akslinger
 • Remtranssmisjoner
 • Parallellitet
 • Retthet, Planhet
 • Spindelretning
 • Vertikal/Horisontalplan
Vi kan utføre oppretting av
 • Verktøymaskiner – Dreiebenker, freser, slipemaskiner etc.
 • Flerspindlede maskiner, stangmagasin
 • Valseverk, trykkerier, papirmaskiner
 • Maskinfundamenter
 • Planskriver
 • Krantalger
 • Propellakslinger, turbinaksler
 • Ekstrudere, formsprøytemaskiner
 • Posisjonering

Glomsrød Mek. Verksted AS har med sin brede stab av dyktige fagarbeidere og ingeniører, et solid grunnlag for å kunne yte formålstjenlig service for våre kunder.